Artxiboak

Kategoriak

5.saioa. Agenda profesionala. Jardueraren kudeaketa: irizpideak

1. Jarduerak kudeatzeko irtenbideak (bai aurreikusitakoak bai bapatekoak): ereduak eta lan taldeetan proposamenak sortu

2. Jardueren urteko plangintza: atazak aztertu eta lehenetsi

3. Prestakuntza proposamena: jarduera agenda

4. Beste gai interesgarri batzuk jorratzeko aukera: Lomce, programazio eredu berria, Hezkuntza proiektua, Hobekuntza Plana eta abarrak.